پر بازدیدترین مطالب

نوشابه! (گفت و شنود)

 


گفت: اعلام شده که با تشکیل بازار ثانویه، نرخ ارز کاهش پیدا کرده!
گفتم: چقدر کاهش پیدا کرده؟!
گفت: این را دیگر نگفته‌اند!
گفتم: قیمت دلار از ۳۵۰۰ تومان به ۱۳هزار تومان رسیده بود ولی حالا هزار یا دو هزار تومان کاهش پیدا کرده!
گفت: پس چرا می‌گویند کاهش یافته و نمی‌گویند نرخ ارز ۷۵۰۰ تومان افزایش یافته است!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از مغازه‌دار پرسید؛ نوشابه خانواده داری؟ جواب داد؛ بله، مشکی می‌خوای یا زرد؟ گفت؛ اونش دیگه به تو مربوط نیست!
منبع:کیهان

آخرین مطالب