پر بازدیدترین مطالب

پررو! (گفت و شنود)

 


گفت: چه خبر؟!
گفتم: حمله اخیر آمریکا و فرانسه و انگلیس به سوریه برای کم شعور‌ترین آدم‌ها نیز درباره ضرورت گسترش توان موشکی کشورمان کمترین تردیدی باقی نگذاشته است.
گفت: ‌ای عوام! هنوز هم برخی از روزنامه‌های زنجیره‌ای توصیه می‌کنند که باید برنامه موشکی خود را متوقف کنیم!
گفتم: که آمریکا با خیال راحت مردم ایران را قتل عام کند؟! اگر از قدرت دفاعی ما وحشت نداشتند تا به حال دهها بار به کشورمان حمله کرده بودند. مگر با صراحت اعلام نکرده‌اند که هدف اصلی و نهایی آنها ایران است؟! مگر خانم کلینتون اعتراف نکرده است که داعش را برای مقابله با ایران ساخته بودند؟! مگر از اول انقلاب تاکنون به دنبال براندازی نظام اسلامی ایران نبوده‌اند؟!
گفت: پس این زنجیره‌ای‌ها چه می‌گویند؟ یعنی مسئله به این سادگی را درک نمی‌کنند یا وطن‌فروشی می‌کنند؟!
گفتم: هر دو گزینه صحیح است به اضافه اینکه مثل مرادشان آمریکا پررو هم تشریف دارند. قاضی به شخصی که ادعای خدایی کرده بود گفت؛ پارسال یکی ادعای پیغمبری کرد، به زندانش ‌انداختیم و یارو گفت؛ خیلی کار خوبی کردید. مردک دروغ گفته بود، چون من سال گذشته هیچ پیامبری نفرستاده بودم!

 

منبع:کیهان

آخرین مطالب