پر بازدیدترین مطالب

شناسایی!(گفت و شنود)


گفت: برخی از مقامات غربی به طور تلویحی دارند اعتراف می‌کنند که حمله آمریکا و انگلیس و فرانسه به سوریه با دریافت هزینه کلان از بن‌سلمان صورت گرفته است!
گفتم: اینکه مثل روز روشن است و نیازی به اعتراف ندارد!
گفت: وقتی بن‌سلمان با صراحت می‌گوید که برای مقابله با سوریه ۴ میلیارد دلار به آمریکا داده و ترامپ هم دریافت آن را فاش می‌کند، دیگر چه انتظاری دارد که خیانتش پنهان بماند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! دو نفر با هم برای دزدی وارد خانه‌ای شده بودند که صاحبخانه متوجه شد و آنها پا به فرار گذاشتند، صاحبخانه به یکی از آنها گفت؛ گوساله بی‌شعور وایستا ببینم! و طرف به دزد دیگر گفت؛ تو برو منو شناسایی کرده‌اند!

منبع:کیهان

آخرین مطالب