پر بازدیدترین مطالب

خزانه‌دار!(گفت و شنود)گفت: بالاخره دولت قرار است کابینه را ترمیم و رویه‌ای که تاکنون داشته است را تغییر بدهد یا نه؟
گفتم: آقای نوبخت گفته است که ایشان و آقای جهانگیری قرار نیست تغییر کنند.
گفت: بقیه اعضای کابینه چی؟! وزرای اقتصادی و رویه دولت هم قرار نیست تغییر کند؟
گفتم:‌ حرفی از تغییر آنها هم در میان نیست!
گفت: ولی نا‌کارآمدی رویه ۵ ساله دولت و نا‌توانی وزرای اقتصادی می‌تواند دلیل کافی و منطقی برای تغییر آنها باشد.
گفتم: چه عرض کنم؟! خزانه‌دار پادشاه خواب طولانی را که دیده بود با آب و تاب برای پادشاه تعریف کرد. پادشاه بلافاصله دستور داد عزلش کنند. خزانه‌دار با تعجب علت را پرسید و پادشاه گفت؛ خزانه‌دار باید هوشیار و بیدار باشد نه آنکه این‌همه بخوابد و خوابی با این طول و تفصیل ببیند!

آخرین مطالب