پر بازدیدترین مطالب

نیت!(گفت و شنود)


گفت: روزنامه سازندگی با تیتر درشت از ۶۴ میلیارد تومان رشوه برای واردات خودرو خبر داده است!
گفتم: ننوشته که وارد‌کنندگان چه کسانی بوده‌اند و این مبلغ کلان رشوه را به چه کسانی داده‌اند؟!
گفت: ‌ای عوام! خب این رشوه را به کسی داده‌اند که می‌توانسته مجوز واردات خودرو را صادر کند، به بقال سر کوچه که نداده‌اند!
گفتم: دولت که از خودشان است، اگر خبرشان حقیقت دارد چرا یقه خودشان را نمی‌گیرند؟!
گفت: اصلا از حزب سازندگی با آن سوابقی که دارد ادعای برخورد با مفاسد اقتصادی نوبر است!
گفتم: چه عرض کنم؟! یارو از آقایی خواست که برایش استخاره کند! به او گفت؛ بسیار خوب، نیت کن! طرف گفت؛ نیت را هم خودت بکن!
منبع:کیهان

آخرین مطالب