پر بازدیدترین مطالب

انگل!(گفت و شنود)

 


گفت: یکی از اخلالگران بازار با ۲ تن سکه طلا دستگیر شد!
گفتم: حالا قرار است با او چه کنند؟!
گفت: چه عرض کنم؟! زندگی مردم را که فلج کرده است، بسیاری از خانواده‌ها را که به خاک سیاه نشانده است، آشوب و نا‌امنی بسیاری که ایجاد کرده است و...
گفتم: با چه جرأتی دست به اینهمه جنایت زده است؟!
گفت:‌ احتمالا سبیل بعضی‌ها را چرب کرده که از فردا او را کارآفرین! و نابغه اقتصادی! و... معرفی کنند طرف هم به ریش ملت بخندد!
گفتم:‌ یک انگل را گذاشته بودند زیر میکروسکوپ، دیدند به‌جای اینکه وحشت کنه داره دست تکون میده!

منبع:کیهان

آخرین مطالب