پر بازدیدترین مطالب

کشف!(گفت و شنود)


گفت: مگر دولت نمی‌گفت که افزایش نرخ ارز به علت ناکارآمدی و سوء‌مدیریت دولت قبلی بوده و می‌گفت؛ با بخشنامه نمی‌توان افزایش نرخ ارز را مهار کرد؟!
گفتم: هنوز فیلم و صوت مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایشان موجود است.
گفت: پس چرا امروز خودشان دقیقا همان نسخه را می‌پیچند و می‌خواهند با صدور بخشنامه، نرخ ارز را
مهار کنند؟
گفتم: تازه، برخی از اقتصاددانان حامی دولت هم ادعا می‌کردند که راه‌حل مشکل ارزی را
کشف کرده‌اند!
گفت : پس چی شد؟ اگر کشف کرده بودند که کار به اینجا نمی‌کشید! چه کشفی؟!
گفتم: عرض می‌کنم، شاعر می‌فرماید؛
روح داروین دید ‌اندر لاله‌زار
پیر زالی لب به رژ آلوده را
ناگهان فریاد زد کای دوستان
یافتم من٬ حلقه مفقوده را
منبع:کیهان

آخرین مطالب