پر بازدیدترین مطالب

پشت‌کوه!(گفت و شنود)


گفت: بعد از خبر کیهان درباره غیبت ۲۷ روزه بن‌سلمان و اینکه بر اثر اصابت دو گلوله مجروح شده و شاید هم مرده باشد، رئیس ‌دفتر بن‌سلمان عکسی از او را همراه با ۳ تن از مقامات کشورهای عربی منتشر کرده است!
گفتم: خب، که چی؟!
گفت: منظورش این است که بن‌سلمان طوری نشده و خبر کیهان درست نیست!
گفتم: عجب دلیلی آورده است؟! خب، این عکس می‌تواند مربوط به مدت‌ها قبل باشد. چرا برای چند لحظه هم که شده در تلویزیون ظاهر نمی‌شود و خبر مرگ یا مجروح شدنش را تکذیب نمی‌کند؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: یارو به یک نقاش گفت می‌خواهم تابلوی یک صحنه جنگ را برایم نقاشی کنی. ولی بعد از مدتی، برایش منظره کوه و دشت کشیده بود! یارو پرسید؛ پس صحنه جنگ کو؟ و نقاش گفت؛ این کوه را می‌بینی؟ پشت این کوه جنگ است!
منبع:کیهان

آخرین مطالب