پر بازدیدترین مطالب

نقاشی طنز؛ عاشق نَبوَد ز ظلم معشوق آگاه...


معتضد: گویند که معشوق تو زشت است و سیاه
زیباکلام: گر زشت و سیاه است مرا نیست گناه
من عاشقم و دلم بدو گشته تباه
اینم خلاصه کل مناظره در مورد رضا پهلوی
کاریکاتوریست: داود افرازی