پر بازدیدترین مطالب

زمینه های بی غیرتی


وقتی ما بعنوان یه مسلمون با دیدن گناه علنی تو جامعه و رنگ باختن ارزش ها ،بجای امربه معروف و نهی از منکر اصولی و دلسوزانه میگیم :"به من چه ربطی داره! " نتیجه ش میگه همون روایت از پیامبر که «براستی که خداوند به مؤمن ضعیفی که دین ندارد، بغض می ورزد.» گفته شد: مومن ضعیفی که دین ندارد کیست؟ فرمود :«کسی که نهی از منکر نمی‌کند».

علل دیگه ای که برای بی‌غیرتی میشه برشمرد هم عبارتند از :

اختلاط محرم و نامحرم
موسیقی حرام
نگاه به نامحرم
شرابخواری

آخرین مطالب