پر بازدیدترین مطالب

جانشین نیما زم کیست؟


دکتر کوشکی نوشت:
اگر تصور می کنید خالقان «پدیده نیما زم» بیکار نشسته یا عزا گرفته اند، سخت در اشتباهید.
آنها، پس از بازداشت زم، جانشینش را پیدا کرده و با همکاری بعضی آشناها نصب و راه اندازی کرده اند.
جانشین زم همانی است که پس از دو به هم زنی میان علمای انقلابی قم، پروژه ایجاد اختلاف میان تولیت آستان قدس و بچه های انقلابی مشهد را انجام داد و فعلا مشغول انجام همان پروژه در میان مرجعیت و بچه های انقلابی عراق است!
 رونوشت به :
- بچه های گمنام جهت استحضار
- نامبرده جهت عبرت گرفتن از سرنوشت نیما زم

آخرین مطالب