پر بازدیدترین مطالب

اسب زورو! (گفت و شنود)

 
  گفت: یکی از دستگیر‌شدگان فتنه آمریکایی-اسرائیلی ۸۸ در مصاحبه با یک روزنامه زنجیره‌ای گفته است تندروها نگذاشتند مردم از میوه برجام استفاده کنند!
گفتم: نگفته که میوه برجام چه بوده که تندروها نگذاشته‌اند از آن استفاده بشود؟!
گفت: مثل بقیه حامیان برجام درباره دستاوردهای برجام حرفی نزده و فقط گفته که برجام موفقیتی بود که دولت روحانی به دست آورده بود!
گفتم: خُب چرا نمی‌گوید آن موفقیت چه بود؟‌ هدف اصلی برجام لغو تحریم‌ها بود که نشد و ده‌ها تحریم دیگر هم به آن اضافه شد، هسته‌ای را که برباد دادند، امکانات و ظرفیت‌های نظام را که پایمال کردند، آمریکا و اروپا که به هیچیک از تعهداتشان عمل نکردند و... برجام غیر از این فاجعه‌ها و خسارت‌ها چه دستاورد دیگری داشت؟!
گفت: چه عرض کنم؟!
گفتم: از طرف پرسیدند اسب سفید رستم مال کی بود
و چه رنگی بود؟ گفت؛ سیاه بود و مال زورو بود!

آخرین مطالب