پر بازدیدترین مطالب

پنیر!(گفت و شنود)


گفت: یکی از کارگزارانی‌ها توئیت کرده که، اگر در ایران کسی کوچک‌ترین سؤالی درباره صحت انتخابات بکند، کیهان او را عامل بیگانه می‌داند ولی اگر ترامپ بگوید در انتخابات تقلب شده
با او همدردی می‌کند!
گفتم: اولاً فتنه‌گران درباره صحت انتخابات سؤال نکردند بلکه ادعا کردند تقلب شده و با حمایت بیگانگان کشور را به آشوب کشیدند. ثانیاً، مگر با وجود آن‌همه اسناد، کمترین تردیدی هست که فتنه‌گران عامل بیگانه بوده‌اند؟! ثالثاً، مگر خاتمی و ابطحی و... اعتراف نکردند که تقلب دروغ بوده است؟! یعنی فتنه‌گران برای فتنه اجیر شده بودند و ادعای تقلب به آنها دیکته شده بود.
گفت: اصلاً، ترامپ دقیقاً همان کارهایی را می‌کند که اصحاب فتنه آمریکایی‌- اسرائيلی ۸۸ انجام می‌دادند و چه سندی گویا‌تر از اینکه ترامپ با مدعیان اصلاحات همکار و هم‌ریشه است و نه با کیهان که سخت‌ترین دشمن فتنه‌گران بوده و هست... یعنی این جماعت قبل از حرف زدن فکر نمی‌کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟ یارو از بقال سر کوچه پرسید،
صابون داری؟ جواب داد آره، گفت؛ پس دستت رو بشور و بعد نیم کیلو پنیر بده!