پر بازدیدترین مطالب

گوش فیل! (گفت و شنود)

گفت: یکی از روزنامه‌های زنجیره‌ای تیتر زده که «مخالفت با بهبود روابط ایران و آمریکا چرا؟»!
گفتم: اولاً؛ طی ۴۱ سال گذشته در کدام دوره و چه وقتی رابطه آمریکا با ایران خوب بوده که حالا به فکر بهبود آن افتاده‌اند؟! و ثانیاً؛ زورگویی و غارتگری و کینه‌توزی و آدمکشی از کدام طرف صورت گرفته که باید از آن دست بردارد؟!
گفت: چه عرض کنم؟
گفتم: یعنی نمی‌فهمند که آمریکا طی ۴۱سال گذشته انواع جنایات و توطئه‌ها را علیه ایران به کار گرفته است؟ نمی‌فهمند که مقامات آمریکایی با صراحت اعلام کرده‌اند که براندازی جمهوری اسلامی را به عنوان یک خط استراتژیک دنبال می‌کنند و تصریح کرده‌اند که این خط استراتژیک با تغییر دولت‌ها هم تغییر نمی‌کند؟ و...
گفت: حالا بعد از اینهمه کاسه‌لیسی و پاچه‌خواری آمریکا
به کجا رسیده‌اند؟!
گفتم: مورچه داشت روی گوش فیل راه می‌رفت، فیل پرسید؛ اونجا چیکار داری؟ مورچه گفت؛ در عوض خدمتی که بهت کردم، اومدم «گوش فیل بخورم» فیل گفت؛ گوش فیل گرونه برو پائین دو سه تا پاپ کورن بخور!

آخرین مطالب