پر بازدیدترین مطالب

‏آقای روحانی گفته شرایط اقتصاد ما بهتر از آلمانه!

‏آقای روحانی گفته شرایط اقتصاد ما بهتر از آلمانه!
شرایط اقتصادی ما رو نمی‌دونم
اما مطمئنم شرایط پیش فروش  و سود نهایی دو شرکت سایپا و ایران‌خودرو برای غول های اقتصادی و خودرو سازی آلمانی یک آرزوی دست نیافتنیه...!

آخرین مطالب