پر بازدیدترین مطالب

پرورش روباه!(گفت و شنود)گفت: مدتی است که برخی از مدعیان اصلاحات علیه مجلس و نمایندگان آن خبرهای دروغ می‌سازند و منتشر می‌کنند! چرا؟!
گفتم:‌ برای اینکه خودشان نه در دولت و نه در مجلس کاری برای مردم انجام نداده‌اند و حالا چشم دیدن مجلس فعال و گره‌گشا را ندارند.
گفت: فرار از پاسخگویی در مقابل فساد اقتصادی و ترس از محاکمه به جرم لِفت و لیس‌هایی که داشته‌اند هم می‌تواند علت دروغ‌پردازی آنها علیه مجلس و مقابله با خدمت‌رسانی نمایندگان مردمی و انقلابی باشد!
گفتم: یارو اصرار داشت در یک مرغداری سهیم باشد اما وقتی که دید به علت سابقه سیاهی که دارد قبولش نمی‌کنند، رو‌به‌روی مرغداری یک مرکز پرورش روباه راه‌ انداخت!
 

آخرین مطالب