پر بازدیدترین مطالب

شما بفرمائید!(گفت و شنود)

 
گفت: روزنامه اعتماد با تیتر درشت در صفحه اول خود پیشنهاد داده رئیس‌جمهور کناره‌گیری کند!
گفتم: کناره‌گیری رئیس ‌دولت طرحی بود که دو ماه قبل آمریکا برای سه کشور ایران و عراق و لبنان تهیه کرده بود و معتقد بود اگر کشوری بدون رئیس ‌دولت باشد دچار
هرج و مرج شده و زمینه لازم برای مقابله با آن فراهم خواهد شد.
گفت: ولی این طرح آمریکا که چندی قبل لو رفته بود، یعنی اعتماد از آن بی‌خبر بوده است؟!
گفتم: پیشنهاد کناره‌گیری رئیس‌جمهور از طرف کسی داده شده که سابقه نظر‌‌سازی علیه ایران و به نفع آمریکا واسرائیل را در کارنامه خود دارد.
گفت: ماموران سیا و موساد هم باید در مقابل کاسه‌لیسی این جماعت لُنگ بیندازند!
گفتم: نوکر یکی از خان‌ها خیلی افسرده و غمگین بود. خان علت را پرسید. نوکر گفت؛ قربان عاشق شده‌ام!
خان پرسید؛ عاشق کی شده‌ای؟ نوکر گفت؛ عاشق هرکه شما بفرمائيد!
 

آخرین مطالب