پر بازدیدترین مطالب

معلومات!

    گفت: رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفته است «موضع‌گیری اروپایی‌ها در ارتباط با حفظ برجام بسیار شفاف بوده است»!

گفتم: یعنی بسیار شفاف نشان داده‌اند که به هیچ یک از تعهدات خود عمل نکرده و نخواهند کرد؟!
گفت: ایشان می‌گوید «خود اروپایی‌ها علاقه‌مند هستند که به تعهداتشان عمل کنند اما نمی‌توانند چون اقتصادشان با آمریکا گره خورده است، منتظرند ترامپ برود تا بتوانند به تعهداتشان وفادار بمانند»!
گفتم: ولی قبل از ترامپ و در دوران اوباما هم به تعهداتشان عمل نکردند.
گفت: پس این برجام غیر از بر باد دادن امکانات و بیت‌المال و از بین بردن تاسیسات هسته‌ای کشور و افزایش ده‌ها تحریم جدید به تحریم‌های قبلی و... چه خاصیتی داشته؟!
گفتم: بچه‌ای از پدرش که درحال رانندگی بود پرسید؛ ارتفاعات آلپ کجاست؟ پدرش گفت؛ نمی‌دانم. پرسید؛ گاندی اهل کدام کشور بود؟ گفت؛ نمی‌دانم. ارتفاع قله دماوند چقدر است؟ نمی‌دانم. در این هنگام مادرش گفت؛ حواس پدرت را پرت نکن بگذار رانندگیش رو بکنه! پدر گفت؛
چیکارش داری بذار سؤال کنه که به معلوماتش اضافه بشه!