پر بازدیدترین مطالب

خسته نباشی!گفت: آمریکا اعلام کرده که از «مکانیسم ماشه» در برجام برای بازگرداندن قطعنامه‌هایی که علیه کشورمان صادر شده بود استفاده خواهد کرد!
گفتم: آمریکا که دیگر عضو برجام نیست که بخواهد
از مکانیسم ماشه استفاده کند!
گفت: آمریکا به تهدید با تفنگ بدون فشنگ عادت کرده است!
گفتم: در عوض دیروز جمهوری اسلامی ایران ماشه دو موشک مدرن و جدید به نام‌های حاج‌قاسم سلیمانی
و ابو‌مهدی المهندس را چکاند و ضمن پوزخند به مکانیسم ماشه، طرح تحریم تسلیحاتی ایران را هم دود کرد و به هوا فرستاد.
گفت: بن‌سلمان و حاکم امارات را بگو که تلاش ترامپ برای مقابله با ایران را ستوده‌اند!
گفتم: حیوونکی‌ها چه می‌فهمند!... به یارو که سوار الاغ بود گفتند خسته نباشی! گفت من که سوارم خسته نمی‌شوم، گفتند ما هم به الاغ خسته نباشی گفتیم!