پر بازدیدترین مطالب

قحطی!(گفت و شنود)گفت: مبلغ ۵۰ میلیارد تومان بابت یک ماه مربیگری فوتبال به یک مربی بلژیکی داده‌اند!
گفتم: با اجازه چه کسی این مبلغ کلان را از دهان ملت بیرون کشیده و به شکم مربی خارجی ریخته‌اند؟!
گفت: عمو یادگار! خوابی یا بیدار؟! تازه طرف شکایت کرده و باید
۶ میلیون یورو دیگر هم به او پرداخت شود! یعنی روزی ۷ میلیارد تومان
دستمزد به یک مربی خارجی!
گفتم:‌ خُب باید این ۲۰۰ و چند میلیارد تومان را از مدیرانی که این قرارداد را بسته‌اند بگیرند، چرا از بیت‌المال و دهان مردم
بیرون می‌کشند؟!
گفت:‌ چه عرض کنم؟‌!
گفتم: مرد شکمو و پُر‌خوری، به برنارد شاو نویسنده معروف انگلیسی گفت؛ استاد! من هر وقت شما را که به شدت لاغر هستید می‌بینم احساس می‌کنم اروپا دچار قحطی شده است! برنارد شاو گفت؛ من هم وقتی شما را می‌بینم تعجب می‌کنم که چرا اروپا دچار قحطی نشده است!