پر بازدیدترین مطالب

ثرات عمیق گشایش اقتصادی دولت در زندگی مردم! شواهد حاکی از آن است که دولت تدبیر و امید در نظر دارد تا در لحظات آخر عمر خود سفره‌ی مردم را میکروسکوپی کند!!