پر بازدیدترین مطالب

آر پی جی!(گفت و شنود)گفت: ترامپ بعد از شکست قطعنامه‌ای که برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران پیشنهاد کرده بود، گفته است؛ از مکانیسم ماشه در برجام استفاده می‌کنم وتمام قطعنامه‌ها را  بر می‌گردانم!
گفتم: اولاً آمریکا دیگر عضو برجام نیست که بخواهد از مکانیسم ماشه استفاده کند، ثانیاً هیچیک از قطعنامه‌های قبلی در عمل از دور خارج نشده بود که حالا بخواهد برگرداند!
گفت: پس این ترامپ فلان فلان شده کدام ماشه را می‌خواهد بچکاند؟!
گفتم: ترامپ بدبخت از ماشه و پاشه چیزی نمی‌داند! مثل اون یارو که آر پی جی را برعکس روی دوشش گذاشته بود، ماشه را که چکاند، خودش پودر شد و به هوا رفت و فقط خدا می‌دونه تا کجا رفت!