پر بازدیدترین مطالب

اپراتورها یا تیغ زنان عصر دیجیتال

‏كرونا كه اومد كشورهاي جهان اينترنت رو رايگان كردن تا مردم تو قرنطينه امكانات مجازي و سرگرمي داشته باشن...

تو ايران هم اپراطورها بطور وحشتناك هزينه هاي اينترنتي رو كشيدن بالا، تا از فرصت استفاده كنن براي تيغ زني :)

آخرین مطالب