پر بازدیدترین مطالب

تست هوش!(گفت و شنود)


گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: بعد از انتشار سند سیاست خارجی دموکرات‌ها، برخی از مدعیان اصلاحات قند توی دلشون آب شده و از خوشحالی توی پوست خودشون نمی‌گنجند!
گفت: چرا؟ مگه توی این سند چی نوشته؟!
گفتم:‌ جو بایدن نامزد دموکرات‌ها برای انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا اعلام کرده که اگر در انتخابات پیروز شود به برجام برمی‌گردد با این شرط که برنامه موشکی ایران و حضورش در منطقه هم به برجام افزوده شود!
گفت: خُب اینکه دقیقاً همان شرایط ترامپ برای بازگشت به برجام است!
گفتم: پس چرا طرفداران برجام آن را تغییر نظر آمریکا معرفی می‌کنند؟!
گفت: آنها اگر از این مسائل سردرمی‌آوردند که فاجعه برجام را به ملت تحمیل نمی‌کردند!
گفتم: از یارو پرسیدند؛ این شعر از کدام شاعر است «سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز»؟ گفت؛ یک راهنمائی بکنید! گفتند؛ نام شاعر هم در متن شعر آمده است، یارو گفت؛ آهان فهمیدم، شاعرش آقای نکونام است!