پر بازدیدترین مطالب

صنعت پورن

صبح تا شب تو رسانه‌های غربی و غرب‌پرست دختران ایران رو بدبخت نشون میدن،
اما نمی‌گن صنعت کثیف جنسی چه بلایی سر دختران غربی آورده.