پر بازدیدترین مطالب

خودکار قرمز!

 
  گفت: چه خبر؟!
گفتم: ترامپ گفته آماده توافق سریع با ایران هستم و اگر ایران بخواهد تا انتخابات منتظر بماند، باید برای توافق با آمریکا دو برابر هزینه کند!
گفت: ایران آن‌قدر منتظر می‌ماند تا به انتقام خون پاک
شهید سلیمانی یک گلوله بر پیشانی ترامپ بنشاند. حالا اگر تا انتخابات طول کشید دو گلوله نثارش می‌کند!
گفتم: حالا منتظر ماندن تا انتخابات را از کجا آورده است؟!
گفت: دلش را به حرف کاسه‌لیس‌های داخلی یعنی دنباله‌های خودش، خوش‌کرده است!
گفتم: بیخود نبود که قدیمی‌ها می‌گفتند، از شغال پرسیدند شاهدت کیه؟ گفت؛ دمم!
گفت: حیوونکی بعد از بحران‌های چندگانه آمریکا بدجوری قاطی کرده! و به‌جای قمپز درکردن‌های قبلی، به التماس افتاده.
گفتم: پدر یک خودکار قرمز مرده بود، مشکی می‌نوشت!
 

آخرین مطالب