پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ لیمو عَمانی!

کیهان نمایه

گفت: چه خبر؟!

گفتم: یکی از مدعیان اصلاحات نوشته تنها راه گشایش اقتصادی مذاکره با آمریکاست!

گفت: یعنی اگر مذاکره بکنیم دیگه این جماعت دلارها را هپل هپو نمی‌کنند؟ دیگه از بیت‌المال دزدی نمی‌کنند؟ دیگه فاجعه برجام را بر سر ملت آوار نمی‌کنند؟ دیگه ارزش پول ملی رو از بین نمی‌برند؟ دیگه گرانی افسار پاره نمی‌کند؟ دیگه به کار و کاسبی و تولید ضربه نمی‌خورد؟ دیگه بیکاری از بین می‌رود؟ و...

گفتم: مرد حسابی همه این مشکلات و بلاها را همین عاشقان مذاکره با آمریکا بر سر ملت آورده‌اند. همین‌ها در فتنه ۸۸ وطن‌فروشی کردند، همین‌ها بودندکه نتانیاهو آنها را اصلی‌ترین سرمایه اسرائیل در ایران می‌دانست و...

گفت: این مدعی اصلاحات پیشنهادش را بهترین راهکار می‌داند!

گفتم: یارو می‌گفت؛ بدترین لحظه زندگیم وقتی بود که یک گردو شکستم و خوردم، خیلی ترش بود، نگو لیمو عَمانی بود!

آخرین مطالب