پر بازدیدترین مطالب

نخ و پشم!(گفت و شنود)

گفت: دیروز نمایندگان مجلس طرحی را تصویب کردند که
بر اساس آن، اگر گزارش‌ها و اطلاعاتی که موجب رد صلاحیت آنها شده است، صحت نداشته باشد، گزارش‌دهنده و مسئول مربوطه باید تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند!
گفتم: اینکه نیازی به طرح دوفوریتی ندارد و هر گزارش خلاف واقعی قابل پیگرد قانونی بوده و هست.
گفت: منظورشان رد‌صلاحیت تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس است!
گفتم: دلایل رد صلاحیت آنها به خودشان اعلام شده، اگر جرأت دارند این دلایل را برای اطلاع مردم اعلام کنند! و مثلا دلیل بیاورند که فساد مالی نداشته‌اند و اطلاعات
در این خصوص غلط بوده است!
گفت: ‌ای عوام! اگر نتیجه کارشان تأیید دوباره نظر شورای نگهبان باشد که حتماً هست یک بهانه دیگر می‌تراشیدند!
گفتم: ایول! یارو به پارچه‌فروش گفت؛ قیمت این پارچه در مغازه فلان پارچه‌فروش نصف قیمتی است که تو می‌گویی! و طرف گفت؛ آن پارچه پشم و نخ است ولی پارچه من
نخ و پشم است!
 

آخرین مطالب