پر بازدیدترین مطالب

استارت نزد!(گفت و شنود)


گفت: مدتی است که برخی از مدعیان اصلاحات درباره ریاست مجلس آینده گمانه‌زنی کرده و تلاش دارند بین انقلابیون اختلاف بیندازند!
گفتم: ریاست مجلس یازدهم به مدعیان اصلاحات چه ربطی دارد؟!
گفت:‌ خُب به علت کارنامه سیاهشان بدجوری از سوی مردم طرد شده‌اند و حالا برای آنکه خودشان را دلداری بدهند و از تک و تا نیندازند، دارند ادای آرزوهای برباد رفته خود را
درمی‌آورند!
گفتم: یارو به دکتر گفت؛ این پسر من فکر می‌کنه ماشینه و پشت سر هم صدای بوق در میاره! دکتر
گفت؛ بیارش ببینم. یارو گفت؛ آقای دکتر هرچی گوشش رو پیچوندم و هولش دادم، روشن نشد که بیارمش!
 

آخرین مطالب