پر بازدیدترین مطالب

کرونا ترامپ گرفته! (گفت و شنود)


 
  گفت: رسانه‌های آمریکایی احتمال داده‌اند که ترامپ به
ویروس کرونا مبتلا شده است.
گفتم: از کجا می‌گویند؟!
گفت: نوشته‌اند چند روز قبل ترامپ با یکی از نمایندگان جمهوریخواه دست داده و حالا معلوم شده که آن نماینده آلوده به ویروس کرونا بوده و احتمال اینکه ترامپ هم از این طریق مبتلا
شده باشد خیلی زیاد است.
گفتم:‌ اگر ترامپ به ویروس کرونا آلوده باشد که دَخل
این ویروس آمده و به طور کلی ریشه‌کن خواهد شد!
گفت: چرا؟!
گفتم:‌ خُب مرد حسابی ترامپ خودش پدر جَد همه عفونت‌هاست و اگر خبر صحت داشته باشد باید گفت کرونا، ترامپ گرفته و خطر مرگ این ویروس مادر مرده را
تهدید می‌کند!

آخرین مطالب