پر بازدیدترین مطالب

بیچاره انگلیس!(گفت و شنود)

گفت: ماجرای اون یارو چی بود که ضریح حضرت معصومه‌(س) را لیسیده و از این کارش عکس و فیلم گرفته و منتشر کرده بود؟!

گفتم: معلوم شده که از پادوهای فرقه معروف به شیعه انگلیسی بوده و از طرف سرکرده این فرقه ماموریت بدنام کردن مسلمانان و متهم کردن آنان به بی‌توجهی نسبت به دستورات بهداشتی را داشته است!

گفت: پس بگو که چرا دولت انگلیس ۱۳ شبکه ماهواره‌ای در اختیار این فرقه گذاشته است؟!

گفتم: ولی سرکرده این فرقه انگلیسی و پادوهای آن مثل همین یارو خیلی دم‌دستی هستند و شعور چندانی ندارند!

گفت:‌ بیخود نیست که هرچی زور می‌زنند و پوندهای انگلیس را هزینه می‌کنند، تبلیغاتشان نتیجه عکس می‌دهد و به نفع اسلام ناب تمام می‌شود.

گفتم: ایول! به یارو گفتند گیر عجب آدم احمقی افتاده‌ایم؟ یارو در جواب گفت؛ خودت گیر عجب آدم احمقی افتاده‌ای!

آخرین مطالب