پر بازدیدترین مطالب

کشک چی؟! (گفت و شنود)

 
  گفت: هنوز جوهر امضای توافق آمریکا و طالبان خشک نشده، آمریکا نقض عهد کرد و زیر توافقش زد!
گفتم:‌ طالبان برای کسب قدرت همه شعارهایش را زیر پا گذاشت و با آمریکا از در سازش وارد شد و نتیجه‌اش را هم دید.
گفت: آمریکا در مقابل تسلیم طالبان قول داده بود ۵۰۰۰ اسیر این گروه را آزاد کند ولی معلوم شد برای دلخوشی و فریب طالبان بوده است!
گفتم: شاعری به طمع صله و جایزه، در مدح یکی از خان‌ها شعری سروده بود، خان به او گفت؛ هنگام درو و خرمن یادم بینداز که جایزه‌ات را بدهم و شاعر سرخرمن برای دریافت جایزه رفت. ولی خان گفت؛ کشک چی؟ پشم چی؟! تو یک چیزی گفتی که من خوشم آمد و من هم وعده‌ای دادم که تو خوشت آمد و بی‌حساب شدیم!

آخرین مطالب