پر بازدیدترین مطالب

فالگیر!(گفت و شنود)


گفت: مدعیان اصلاحات بدجوری از پیروزی انقلابیون ضد‌آمریکایی و ضد‌مفاسد اقتصادی در انتخابات مجلس عصبانی هستند.
گفتم: پس انتظار داشتی جشن بگیرند و دایره و تنبک بزنند؟!
گفت: در روزنامه‌ها و مصاحبه‌هایشان به خودشان وعده می‌دهند که انقلابیون بعد از ورود به مجلس با هم اختلاف پیدا می‌کنند.
گفتم: ولی نباید به دلشان صابون بزنند چون نمایندگان مردم‌دوست در مبارزه با مفسدان اقتصادی و جارو کردن پادوهای آمریکا از سطح کشور که عامل وحشت لیبرال‌هاست اختلافی پیدا نمی‌کنند.
گفت: هیچ دقت کرده‌ای که آرزوهای آنها با آرزوهای اعلام شده آمریکا و متحدانش عین هم است! انگار از آن طرف آب دستور می‌گیرند
گفتم: یارو رفته بود فال بگیرد، فالگیر گفت؛ فردا از منزل فلانی سرقت می‌شود. یارو گفت؛ این را که خودم می‌دانم! بگو ببینم دستگیر می‌شوم یا نه؟!

آخرین مطالب