پر بازدیدترین مطالب

نوعدوستی! (گفت و شنود)

گفت: مایک پمپئو گفته است ترامپ تصمیم گرفته از گروه‌های اپوزیسیون ایران حمایت مالی و سیاسی کند.
گفتم: مگر تا حالا حمایت نمی‌کردند؟
گفت: پمپئو می‌گوید گروه‌های اپوزیسیون از سوی ایران تحت فشار هستند و حمایت آمریکا از آنها نشانه نوعدوستی دولت ترامپ است!
گفتم: یارو در جمع رفقاش می‌گفت؛ اگه ببینم توی خیابون یه نفر یه خری رو گرفته و می‌زنه، و من برم جلو و از این کارش ممانعت کنم، به این کار چی میگن؟
رفقاش گفتند؛ به این میگن نوعدوستی!

آخرین مطالب