پر بازدیدترین مطالب

نصف بیشتر! (گفت و شنود)


گفت: از معامله بزرگ قرن چه خبر؟!
گفتم: آمریکا و اسرائیل با عربستان و امارات و عمان و بحرین درباره سرنوشت آینده فلسطین به توافق رسیده‌اند و نام این توافق را معامله بزرگ قرن! گذاشته‌اند!
گفت: آینده فلسطین به این کشورهای اجق و‌جق و کاسه‌لیس آمریکا و اسرائیل چه ربطی دارد؟! بر فرض که به آمریکا و اسرائیل قول‌هایي داده باشند، چطوری می‌خواهند به آن عمل کنند؟!
گفتم: چه عرض کنم؟! مشکل آمریکا و اسرائیل جبهه گسترده مقاومت است که آنها هم این کشورهای دست‌نشانده را دشمن می‌دانند و با آنها به سختی درگیر هستند!
گفت: پس ترامپ دلش را به چه خوش کرده است که این توافق را معامله بزرگ قرن می‌نامد؟!
گفتم: یارو خواب دید که داره درازترین ماکارونی دنیا رو می‌خوره، از خواب که پرید، دید نصف بیشتر بند تنبون خودشو خورده!

آخرین مطالب