پر بازدیدترین مطالب

پوست و روده! (گفت و شنود)

 
  گفت: برخی از مدعیان اصلاحات درباره علت ردصلاحیت تعدادی از نمایندگان کنونی مجلس دروغ‌های شاخداری ردیف کرده‌اند!
گفتم: مثلاً چی؟!
گفت: مثلاً گفته‌اند شورای نگهبان از آنها قبض پرداخت خُمس خواسته! یا به دلیل موافقت با برجام ردصلاحیت شده‌اند!
گفتم: دستگاه قضائی کجاست؟ چرا آنها را به جرم این دروغ‌پردازی‌ها تحت تعقیب قرار نمی‌دهد؟
گفت: بعد از پیگیری گفته‌اند از فلانی شنیده بودیم! و یا گفته‌اند اشتباه کرده بودیم! و از این قبیل توجیهات مسخره! ولی همه شواهد و سابقه آنها نشان می‌دهد که تنور تبلیغات آمریکا و اسرائیل را داغ
می‌کرده‌اند!
گفتم: یارو گوسفند مردم را می‌دزدید و گوشت آن را صدقه می‌داد! پرسیدند؛ این چه کاری است؟ گفت؛ گناه دزدی به ثواب صدقه دَر، پوست و روده حیوان هم برای ما
می‌ماند!

آخرین مطالب