پر بازدیدترین مطالب

دیه! (گفت و شنود)

گفت‌: دیروز  مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا تحت تدابیر شدید امنیتی و در محاصره چند فروند جنگنده به بغداد رفته بود‌.
گفتم‌: برای چی‌؟ و چرا با این همه دنگ و فنگ امنیتی‌؟!
گفت‌: در بغداد مصاحبه کرده و گفته است آمده‌ام بگویم که ما قصد نداریم از عراق خارج شویم‌!
گفتم‌: این که معلوم است قصد خروج ندارند، قرار است آنها را اخراج کنند‌.
گفت‌: پس با این حساب اگر وزیر خارجه آمریکا و نظامیان این کشور قصد خروج از عراق را نداشته باشند باید‌ همانجا بمیرند‌‌! یا کشته شوند‌!
گفتم‌: ترامپ تاجر است و کشته شدن آنها را بیشتر می‌پسندد‌! از یارو که پدرش مرده بودپرسیدند خیلی ناراحتی‌؟ گفت آره چون دوست داشتم کشته شود تا علاوه بر ارث دیه‌اش را هم بگیرم‌!

آخرین مطالب