پر بازدیدترین مطالب

پیام شهید سپهبد حاج_قاسم سلیمانی به روحانیون

وقتی یک برادر چند شغله و خسته را امام جماعت یک مسجد کنیم، این فرد چطور می ‌خواهد محیط مسجد را حفظ کند؟
سردار سرلشکر قاسم سلیمانی:
کسی که نتواند سربازانش را حفظ کند، خطش سقوط کرده و اگر جوانانی از مسجد رفتند، خط آن امام جماعت شکسته و سقوط کرده است.
 وقتی یک برادر چند شغله و خسته را امام جماعت یک مسجد کنیم، این فرد چطور می ‌خواهد محیط مسجد را حفظ کند؟
 امام جماعت باید بتواند با حجاب و بی حجاب را با هم جذب کند.
  متاسفانه بعضی روحانیون به علت چند شغله بودن نمی توانند به وظایف خود خوب برسند

آخرین مطالب