پر بازدیدترین مطالب

فلسفه روزه

 


هشام‌بن حکم از امام‌صادق(ع) فلسفه روزه را می‌پرسد: حضرت در پاسخ می‌فرمایند:‌ به راستی خداوند روزه را واجب کرد، تا به وسیله آن بین تهیدستان و ثروتمندان برابری ایجاد کند. ثروتمندان هرگز درد گرسنگی و فقر را احساس نکرده‌اند، و هرگاه (خوردنی و آشامیدنی) را اراده نموده‌اند، برایشان میسر بوده است پس خداوند متعال «روزه را واجب نمود» تا بین بندگانش از فقیر و غنی، مساوات و برابری به وجود آورد. (هر دو گروه رنج گرسنگی و تشنگی را بکشند) سرمایه‌داران مسلمان، گرسنگی و درد فقیران را لمس نمایند تا بر آنان شفقت ورزند و ترحم کنند. (1)
همچنین از امام‌حسن عسکری(ع) پرسیدند: چرا روزه واجب شده است؟ حضرت فرمود: تا ثروتمند درد گرسنگی را دریابد و به فقیر توجه کند. (2)
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
1- من لا یحضره الفقیه، ج 2، ص 73
2- کافی، ج 4، ص 181

منبع:کیهان

آخرین مطالب