پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ هیس!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: جیغ نمایندگان مدعیان اصلاحات به آسمان بلند شده که «دیگر مجلس در رأس امور نیست»! و «مجلس کارآمدی ندارد»! و...

گفتم: خُب این آشی است که خودشان پخته‌اند داد مردم هم بلند است که آنها به فکر همه چیز هستند جُز به فکر رسیدگی به وظایف نمایندگی‌شان!

گفت: با این وجود، جز چند نفر از آنها که بیمارند و یا پست‌های دیگر گرفته‌اند، بقیه شناسنامه به دست برای ثبت‌نام نامزدی مجلس صف کشیده‌اند!

گفتم: یارو پیراهنش را برعکس پوشیده بود، بهش گفتند چرا اینجوری پوشیدی؟! گفت؛ هیس! دارم کَلَک می‌زنم! پرسیدند چجوری؟ گفت؛ خُب وقتی دارم میرم، همه فکر می‌کنند که دارم برمی‌گردم! هیس!

آخرین مطالب