پر بازدیدترین مطالب

آدم های حزب باد

آدم های حزب باد در همه انقلاب­ها هستند در کوفه آدمی داشتیم به نام «شبث ابن ربعی» که فرمانده پیاده نظام ابن سعد در کربلا بود که برخی هم او را« شیث» خوانده اند که تیپ شخصیتی جالبی دارد و نماد آدم هایی است که ایدئولوژی شان را مثل لباسشان عوض می کنند؛ آدم های سازش کار، بی اصول، بوقلمون، بی تقوی یا بی شعور که این تیپ آدم ها همیشه و در هر دوره­ای هستند.

در سفینه البحار نقل است که این آقا از پول دارهای کوفه بود قبل از این که مسلمان شود یک خانمی ادعای نبوت کرد، به آن خانم ایمان آورد و مؤذن او شد. بعداً مسلمان شد. بعد سر خلافت حضرت امیر جزو کسانی بود که آمد و با امیرالمؤمنین بیعت کرد وآمد در حکومت علی(ع) بعد که جریان خوارج پیش آمد، جزو خوارج شد و با علی(ع) درگیر شد. بعد که مردم با امام حسن(ع) بیعت کردند، آمد باامام حسن (ع)بیعت کرد و طرف ایشان را گرفت. بعد که حکومت امام حسن(ع) سقوط کرد، شبث شد جزو افسران معاویه، بعد در کوفه جزو کسانی بود که نامه نوشتند به امام حسین(ع) که آقا! بیایید قیام کنید و رهبر ما باشید تاعلیه یزید قیام کنیم. حالا امام حسین(ع) به حرف این ها گوش کرده اند و آمده اند به سمت کوفه، همین آدم یک مرتبه می بیند هوا پس شد و جو سیاسی کوفه یک مرتبه عوض شد و شایعات و جنگ روانی و حکومت نظامی شد، با خودش گفت من از شهر فرار کنم بروم بیرون تا در این درگیری نباشم! طرف حسین اگر باشم که کشته می شوم، طرف این ها هم اگر باشم، دستم به خون پسر پیغمبر آلوده می شود. بروم یک جایی گم و گور شوم! ابن زیاد آدم زرنگی بود دستور داد این تیپ آدم ها و بزرگان را که رفته بودند در باغ هایشان مخفی شده بودند، گوششان را بگیرند بیاورند و در کربلا فرماندهشان کنند، یعنی من نمی گذارم که این وسط فقط دست من ابن زیاد به خون حسین آلوده شود و این ها همه پاک بمانند! شبث شد فرمانده یکی از فوج های ابن سعد، بعد که سید الشهدا(ع) شهید شدند و این ها حمله کردند به اهل حرم پیغمبر و زن ها و بچه ها، این آدم دلش می سوزد و با شمر درگیری لفظی پیدا می کند بعد می­آید در کوفه چند مسجد می سازد به پاس خوابیدن فتنه حسین و حفظ حکومت یزید!

بعد مختار قیام می کندعلیه یزید و این زیاد. شبث به مختار می پیوندد، توبه می کند از کارهایش و جزو فرماندهان قیام مختار می شود. بعد « مصعب ابن زبیر» برادر عبدالله ابن زبیر می­آید و مختار را می کشد و این می شود فرمانده پلیس مصعب بن زبیر در کوفه....

این تیپ آدم ها در همه انقلاب ها بوده اند و هستند.

منبع کتاب «حسین عقل سرخ»

 

 

 

 

آخرین مطالب