پر بازدیدترین مطالب

ماجراي توصيه يك سفير به اروپايي ها

سرلشكر سلامي: سفير يكي از كشورها كه ما اطلاعات محرمانه آن را داريم اما نامش را نمي‌گويم، همه سفرا را جمع كرد و به آنها گفت "به اروپايي ها بگوييد ايراني ها در حال بريدن وابستگي اقتصادي كشورشان به نفت هستند و به خودكفايي رسيده اند، بجنبيد، نفت را باز كنيد، گشايش ايجاد كنيد وگرنه ملت ايران اقتصادش از نفت جدا مي‌شود."

ما به خيمه دشمن رسيده ايم،منتظر باشيد از خط قرمزهاي ما عبور كنيد، نابودتان مي‌كنيم، ما هيچ كاري را بي پاسخ نمي‌گذاريم و با همه تسويه حساب مي‌كنيم

آخرین مطالب