پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ عقاب!

یارو می‌گفت؛ رفیق من مثل سگ با وفا، مثل روباه مکار، مثل شیر قوی و مثل عقاب تیز ‌بین است! رفیقش گفت؛ پس یک روز قرار بگذار بریم باغ وحش ببینیمش!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: پمپئو، وزیر خارجه آمریکا گفته است ترامپ همه منطقه را به دقت زیر نظر دارد!

گفتم: سالی که نکوست از بهارش پیداست! ترامپ فرق سردار سلیمانی با سلیمانیه عراق را نمی‌دانست و کُلی باعث خنده این و آن شده بود! و ده‌ها خیط دیگر کاشته که شرح آن مثنوی هفتادمن کاغذ می‌شود!

گفت: ولی پمپئو می‌گوید ترامپ مثل عقاب تیزبین است!

گفتم: یارو می‌گفت؛ رفیق من مثل سگ با وفا، مثل روباه مکار، مثل شیر قوی و مثل عقاب تیز ‌بین است! رفیقش گفت؛ پس یک روز قرار بگذار بریم باغ وحش  ببینیمش!

آخرین مطالب