پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ چتر!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت‌: در خبرها آمده که تعدادی از سرکردگان گروه موسوم به مسیحی صهیونیست، با ترامپ در کاخ سفید دیدار کرده و در حالی که دستهایشان را روی شانه او گذاشته بودند برای نجات وی از استیضاح دعا کرده‌اند!

گفتم‌: اگر دعایشان مستجاب بود باید دعا می‌کردند که خودشان از شرایط فاجعه‌باری که با آن روبرو هستند، نجات پیدا کنند!

گفت‌: حیوونکی‌ها!

گفتم‌: کشیش شهر از مردم دعوت کرد که جمع شوند و برای نزول باران دعا کنند. فردا وقتی مردم جمع شده بودند با عصبانیت گفت؛ بروید دنبال کارتان، شما به دعا اعتقادی ندارید! پرسیدند چرا؟ و کشیش گفت؛ برای اینکه حتی یکی از شما هم با خودش چتر نیاورده است‌!

آخرین مطالب