پر بازدیدترین مطالب

کبابی !(گفت و شنود)

 
گفت: تعداد قابل توجهی از رسانه‌ها و مقامات آمریکائی برکناری ترامپ را به نفع آمریکا و اروپا و همه جهان می‌دانند.
گفتم : همه روسای جمهور آمریکا بلای جان مردم خودشان و سایر ملت‌ها بوده‌اند.
گفت : معتقدند ترامپ دروغگو، عهدشکن، غیرقابل اعتماد، عیاش، کلاش و بی‌آبرو و... است
گفتم:‌ خب، سایر روسای جمهور آمریکا هم تمام این رذیلت‌ها را داشته‌اند. ضمن آنکه همه آنها هم مثل ترامپ خونریز و غارتگر بوده‌اند.
گفت: چه عرض کنم؟! می‌گویند ترامپ می‌خواهد در همه مسائل به روش تجاری که داشته عمل کند و کارها خراب می‌شود!
گفتم: یارو شغل کبابی را رها کرده و معمار شده بود، ولی کارش نمی‌گرفت، چون وقتی   سقف ساختمان را می‌ساخت، به روش کبابی، تیرهای سقف را بیرون می‌کشید!

آخرین مطالب