پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ این به آن دَر!

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: آقای روحانی در سفر اخیر نیویورک و در جمع رسانه‌ها با تعجب گفته بود آقای ترامپ در تبلیغات انتخاباتی گفت از برجام خارج می‌شود و بعد از انتخابات هم این کار را انجام داد.

گفتم: خُب، وعده داده بود و عمل کرد! اینکه تعجب ندارد!

گفت: آقای روحانی گفته است آن یک شعار انتخاباتی در مقابل رقیبش بود و «معمولاً انتخابات که تمام می‌شود این بحث‌ها هم تمام می‌شود»!

گفتم: پس بگو که چرا آنهمه وعده انتخاباتی که داده بودند بر زمین مانده و به آنها عمل نکرده‌اند؟!

گفت: ایشان که با صراحت می‌گوید انتخابات که تمام می‌شود، این بحث‌ها (وعده‌ها) هم تمام می‌شود!

گفتم: شاعری در مدح یکی از مالکان قصیده‌ای سروده و خواند. طرف گفت؛ آفرین، هنگام درو و خرمن بیا تا جایزه‌ات را بدهم و هنگامی که شاعر برای دریافت جایزه رفت، یارو گفت؛ مرد حسابی، تو یک شعر خواندی که من خوشم آمد و من هم یک وعده‌ای دادم که تو خوشت آمد! این به آن دَر، دیگر چه می‌خواهی؟!

آخرین مطالب