پر بازدیدترین مطالب

کشور عنصر هژمونی یعنی آمریکا در دوران افول قرار دارد


کشور عنصر هژمونی یعنی آمریکا در دوران افول قرار دارد

، شهریار زرشناس پژوهشگر منتقد و نظریه‌پرداز فرهنگی در برنامه «رو در رو» شبکه چهار سیما با اشاره به موج های جهانی سازی در دهه 80 یادآور شد: با نگاهی به روند نظام های سرمایه داری می بینیم هر زمان این نظام دچار بحران اقتصادی شده، مهاجر ستیزی و عناصر نژاد پرستی تقویت شده است.

زرشناس ادامه داد: کشور عنصر هژمونی -یعنی آمریکا- در دوران افول قرار دارد. انگلستان این روند را در پایان 1980 سپری کرد؛ یعنی حرکت به سمت افول! از دیگر سو حرکت سرمایه ای موجب می شود بخش اعظم سرمایه به سمت کشورهایی رود که بتوان در آن ها بردگی را توسعه داد و از این رو مردم کشورهای متروپل متضرر می شوند و فضا برای رشد تمایلات نژاد پرستانه و مهاجرت ستیزی ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه مردم انگلیس ممکن است از منافع خود در قبال برگزیت آگاهی نداشته باشند، افزود: رفتار سیاسی توده های مردم دلیلی نیست که آن ها منافع خود را دقیقا تشخیص می دهند؛ در این راستا رسانه ها بزرگ ترین تعمیق تاریخ را بصورت سیستماتیک و پنهانی و بسیار لطیف پیش می برند.

زرشناس با بیان این مطلب افزود: نباید تصور کرد اگر عموم مردم چیزی را پذیرفتند، لزوما منافع خود را تشخیص داده اند. لذا رفتار سیاسی و رای اکثریت نشان نمی دهد که مردم انگلیس ماهیت برگزیت را فهمیده اند.

همچنین محمدرضا سعیدآبادی با حضور در این برنامه اظهار داشت: بر اساس آخرین شنیده ها مجلس عوام به طور کلی موافقنامه جدید جانسون با شورای اروپایی را تصویب کرده ولی با توجه به اینکه بوریس جانسون می خواست ظرف سه روز لایحه ای مهم را به سرانجام برساند، مجلس عوام انگلیس با این روند مخالفت کرد.

وی افزود: بعید به نظر می رسد بوریس جانسون به سمت انتخابات زود هنگام برود؛ نظرسنجی ها نیز می گویند حزب محافظه کار برنده خواهد شد اما مشخص نیست جانسون ریسک این کار را می پذیرد یا خیر!

سعیدآبادی گفت: امروز بعد از سه سال بسیاری به ماهیت واقعی برگزیت رسیده اند و دنبال رفراندوم مجدد هستند؛ لذا جامعه ای چند پاره ایجاد شده که عده ای درپی برگزیت بوده و عده ای همچنان سعی دارند با اتحادیه اروپا بمانند و این چند دستگی بر دو دلیل صنفی و فنی استوار است.

وی با بیان اینکه فاکتورهایی مثل مهاجرت ستیزی و عوام فریبی برگزیت را ایجاد کرد، ادامه داد: برخی کشورهای ضعیف باید از اتحادیه اروپا پیروی کنند و مردم معتقدند این روند منجربه افزایش مالیات ستانی می شود و همین دلیل زمزمه جدایی از اتحادیه اروپا را قوت می بخشد.

سعیدآبادی افزود: نسل جدید اروپا جنگ جهانی دوم را فراموش کرده و وحشت جنگ سرد را در ذهن نمی پروراند و برای این مردم، بیش از هر چیز منافع عینی و نبود شغل احساس می شود. به همین دلیل اتحادیه اروپا اجازه نمی دهد بریتانیا به راحتی از اتحادیه کنده شود چراکه اگر چنین اتفاقی رقم بخورد، دیگران نیز سودای جدایی را در سر می پرورانند ولی اتحادیه تاکید می کند این کار به راحتی میسر نیست.

منبع؛خبرگزاری فارس

آخرین مطالب