پر بازدیدترین مطالب

علف!(گفت و شنود)

 

گفت: ترامپ گفته است سعودی‌ها غیر از پول هیچ چیز دیگری ندارند، آنهم پول نقد!

گفتم: خب، ترامپ پول‌های شاه و شاهزاده سعودی را هپل و هپو کرده بود که برای این حیوونکی‌ها کاری بکند. پس چی شد؟!

گفت: هردفعه چند میلیارد دلار این شاه و شاهزاده حیوونکی را سرکیسه می‌کند و چند تا طرح روی کاغذ نشانشان می‌دهد که یعنی بله! به فکرتون هستیم!

گفتم: معلم به دانش‌آموز گفت؛ اون دفتر نقاشی رو بده ببینم چی کشیدی؟ دانش‌آموز یک ورقه سفید بهش داد، معلم پرسید؛ این چیه؟ گفت؛ یه گاوه که داره توی علفزار میچره! پرسید؛ علفش کو؟ گفت؛ گاوه خورده، پرسید؛ خب گاوش کو؟ گفت؛ آقا اجازه! گاوه علفارو خورده و رفته!

آخرین مطالب