پر بازدیدترین مطالب

سایز! (گفت و شنود)

 

  گفت‌: دستگیری روح الله زم، سر‌شبکه کانال آمد‌نیوز که عامل مشترک موساد و سرویس اطلاعاتی فرانسه بود، بد جوری سرویس‌های اطلاعاتی غرب و پاچه‌خوارهای اطرافشان را به وحشت و پرت‌و‌پلا‌گوئی انداخته .

گفتم‌: حیوونای زبون بسته حق دارند‌! یکی از این سایت‌های ضد‌انقلاب خطاب به موساد و سرویس اطلاعاتی فرانسه نوشته‌؛ اطلاعات سپاه بیخ گوشتون بوده و متوجه نشدید‌؟!

گفت‌: یکی دیگه نوشته چون در بیانیه سپاه، اربعین را تسلیت گفته‌اند، حتما زم در عراق دستگیر شده‌!

گفتم : بلا نسبت خر، این یارو عجب خریه‌؟! یعنی اگر در  عید غدیر دستگیر شده بود، حتماً در حجاز دستگیرش کرده بودند ؟!

گفت‌:  ربع پهلوی و امیر ارجمند و مسعود بهنود تعجب کرده‌اند که چطوری او را از فرانسه آورده‌اند‌؟!

گفتم‌: بهشون بگو سایز‌هایشان را  برای اطلاعات سپاه بفرستند تا کیسه مناسب برای حملشان آماده شود !

گفت‌: بد‌جوری آب توی لونه مورچه‌ها افتاده‌. یکی از اونا نوشته احمق کسی است که به توانمندی سرویس‌های اروپائی‌ صد‌در‌صد اطمینان داشته باشه .

گفتم‌: حرف حساب زده ! حالا اگر ازش بپرسی مطمئنی‌؟ میگه صد‌در‌صد‌!

منبع؛کیهان

آخرین مطالب