پر بازدیدترین مطالب

گفت و شنود/ گُم شد!

 

روزنامه «کیهان» در گفت و شنود خود نوشت:

گفت: برایان هوک، که از سوی ترامپ به عنوان «رئیس‌گروه اقدام علیه ایران» منصوب شده است در صفحه توئیتر رسمی وزارت خارجه آمریکا ضمن تقدیر از زنان حضور یافته در ورزشگاه آزادی خطاب به آنان نوشته است «اینجا در آمریکا ما شعارهای شما را شنیدیم»!

گفتم: فرح دیبا، بیوه شاه معدوم هم با صدور یک بیانیه از حضور آنها ابراز خوشحالی کرده و نوشته، این آغاز راه است و نباید متوقف شود!

گفت: پس بگو چرا روزنامه‌های زنجیره‌ای از اینکه کیهان آنها را قربانی آزادی نامیده و درباره این طرح فریب به آنان هشدار داده است عصبانی شده و جیغ بنفش می‌کشند؟!

گفتم: عصبانیتشان از این است که چرا کیهان به جای این ۴ هزار نفر که قربانی سیاست بازی آنها شده‌اند، یک و نیم میلیون زن زائر اربعین را نماد زن ایرانی معرفی کرده است.

گفت: می‌گویند کیهان جامعه را دوقطبی! کرده است!

گفتم: از کی تا به حال دلسوزی برای کسانی که قربانی یک مشت سیاست‌باز شده‌اند و هشدار به آنان دوقطبی کردن جامعه است؟! اگر این‌طور باشد به هیچ فریب‌خورده‌ای نباید هشدار داد، چون جامعه را دوقطبی کرده‌اید!

گفت: یعنی زنجیره‌ای‌ها مسائل به این سادگی را درک نمی‌کنند یا...؟!

گفتم: چه عرض کنم؟! یارو خودشو به اون راه زده بود، گُم شد!

آخرین مطالب